Kjell A. Jacobsen style=

Kjell A. Jacobsen

Sosialkomiteleder
Sverre Stene style=

Sverre Stene

Administrasjonskomiteleder
Helge Richard Berg style=

Helge Richard Berg

President
Jon Rask style=

Jon Rask

Visepresident
Erik Dypedahl style=

Erik Dypedahl

Sekretær
Kjell Hansen style=

Kjell Hansen

Kasserer
Leif E. Smedbakken style=

Leif E. Smedbakken

Past president
Pierre Berard-Andersen style=

Pierre Berard-Andersen

Aktivitetskomiteleder