Kjell A. Jacobsen style=

Kjell A. Jacobsen

Sosialkomiteleder Sosialkomiteleder
Sverre Stene style=

Sverre Stene

Administrasjonskomiteleder Administrasjonskomiteleder
Helge Richard Berg style=

Helge Richard Berg

President President
Jon Rask style=

Jon Rask

Visepresident Visepresident
Erik Dypedahl style=

Erik Dypedahl

Sekretær Sekretær
Kjell Hansen style=

Kjell Hansen

Kasserer Kasserer
Leif E. Smedbakken style=

Leif E. Smedbakken

Past president Past president
Pierre Berard-Andersen style=

Pierre Berard-Andersen

Aktivitetskomiteleder Aktivitetskomiteleder