Kjell A. Jacobsen style=

Kjell A. Jacobsen

Sosialkomiteleder
Inger Nora style=

Inger Nora

Administrasjonskomiteleder
Pierre Bérard-Andersen style=

Pierre Bérard-Andersen

President
Leif E. Smedbakken style=

Leif E. Smedbakken

Visepresident Aktivitetskomiteleder
Anne Marie style=

Anne Marie

Sekretær
Kjell Hansen style=

Kjell Hansen

Kasserer
Asbjørn style=

Asbjørn

Past president