Lions Club Glemmen

Lions Club Glemmen er tilsluttet Lions Norge og Lions International. Lions er en verdensomspennende humanitær organisasjon. Lions har vært i Norge i 75 år og har over 7000 medlemmer fordelt på over 300 klubber. 

Lions oppgave: 

Å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid.

Lions mål

  • Skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.
  • Fremme en god borgerånd.
  • Gjøre aktiv innsats for å bedre forhold i samfunnet, og hjelpe dem som er i nød.
  • Forene medlemmene i vennskap og gjensidig forståelse.
  • Være et forum for fri meningsutveksling om alle saker av allmenn interesse.
  • Bevegelsen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål.
  • Arbeide for en høy allmenn standard innen alle yrker.

Lions Club Glemmen feirer 40 år i 2024. Klubben har nå 37 medlemmer, både kvinner og menn, og vi møtes andre onsdag i måneden på Røde Kors Huset i Fredrikstad. Alle kan bli medlem av klubben. Ta kontakt på Fredrikstad.Glemmen@lions.no dersom du ønsker å kontakte klubben. Vi som er med i Lions er vanlige mennesker som ønsker å bruker litt av tiden vår til å hjelpe andre. Et godt sosialt miljø er en viktig forutsetning for å ivareta engasjementet for humanitært arbeid. 

Alle midler vi samler inn ved ulike aktiviteter og dugnader blir delt ut til sosiale formål, mye i vårt nærmiljø i Fredrikstad, men vi bevilger også midler til aktiviteter nasjonalt og internasjonalt. Kontigenter og utgifter til drift av klubben dekkes av medlemmene.